ServerToday - Register Domain and HOSTING Email Hosting ให้บริการ Zimbra Email Server Zimbra Collaboration Suite จดโดเมน ให้บริการ Zimbra อีเมลโฮสติ้ง ให้บริการ Anti Spam Gateway

Hosting
  language hosting

Tel: 0-2195-7395~9

เราช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 • พื้นที่อีเมลน้อย เต็มบ่อย ทำให้พลาดรับอีเมลสำคัญ
 • ปัญหาอีเมลสแปม ทำลาย Productivity องค์กร
 • ติดไวรัสจากอีเมล ถูกขโมยข้อมูลและกระจายไวรัส
 • รับ-ส่งอีเมลได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หาสาเหตุไม่พบ
 • IP ติด Blacklist RBL ส่งอีเมลไม่ถึงผู้รับ (ส่งเข้า hotmail gmail yahoo ไม่ได้)
 • ขาดเจ้าหน้าที่ไอทีที่เข้าใจระบบ คอยดูแลให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเทคนิค

โซลูชั่นและบริการของเรา

 • จดทะเบียนชื่อโดเมน
 • บริการ Email Hosting & Web Hosting
 • บริการระบบ Anti Spam Gateway
 • บริการ Zimbra Email & Collaboration (Turn-key)
 • Outsourcing (MA) ระบบอีเมลสำหรบองค์กร
 • รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ
 • จำหน่าย ติดตั้ง ดูแลโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์